Become a member

  • Annual Member (Individual) = $15
  • Annual Member (Family) = $25
  • Life Member (Individual) = $200
  • Life Member (Family) = $250 

Please write your full name, email, address and membership type or cause of donation in the note. Thank you!

Pay with PayPal or a debit/credit card

Life Members

Mr. Bimal Nepal and Srijana Nepal

Mrs. Punam Ghimire Risal and Mr. Risal

Mr. Pramod Sharma and Renu Sharma

Dr. Hari Pandey and Bina Subba Pandey

Dr. Bhogendra and Sabita Khanal

Dr. Anil & Kalpana Shrestha

Dr. Chooda Mani and Sarita Khanal

Mr. Ram Sharan & Sharmila Thapa

General Members 2017-2018

Update in progress

General Members 2016-2017

Ram Upadhyay 

Shyam Giri

Suresh and Soniya Shakya

Sanjay Lamsal

Pawan Shakya 

Maya Lamsal

Durga Sharma 

Shiva Gautam

Shailini Lamsal

Resham Adhikari 

Pranaya Neupane 

Ricky Joshi and Sujeeta Dhakhwa

Hem Anugya Chataut

Dharma Acharya

Pankaj Sharma 

Jiwa Dahal

Purnaman and Ramita Shrestha 

Gopesh Maskey 

Nabin Tmilsina

Suraj Poudel

Naresh

Sushil Bhhattachan

Sudeep Jang Pandey

Shankar Karki

Madhav Acharya

Kalu Bhattarai

Sanjaya Shrestha

Anila Neupane

Amar Karki

Basu Pudasaini

Khusi Tiwari

Mr. Tirtha Mani & Ms Radha Mali

Shailendra & Ms Saroj Shukla