Executive Board 2019-2021

Executives Officers

President                    Ms. Anila Neupane

Vice-President            Dr. Pragati Ghimire

General Secretary      Dr. Niraj Shrestha 

Treasurer                     Mr. Bishal Gautam

Information Secretary Mr. Narayan Neupane

Member at Large

Mr. Dipendra Sahi (Gainesville)

Mr. Deep Karki (Tampa)

Ms. Kalpana Shrestha (Jacksonville)

Mr. Nirjal Shrestha (Gainesville)

Ms. Priti Dhungel Bhandary (West Palm)

Dr. Cheban Acharya (Fort Myers)

Nepal Study Forum and Community Forum Coordinator

 Dr. Amar Bahadur Karki (West palm)  

Advisory Committee

Dr. Chooda Mani Khanal

Mr. Krishna Shrestha

Mr. Binod Basnet

Mr. Pankaz Sharma

Mr. Sushil Bhhattachan

Amendments/ Nominations and Election Committee (ANEC)

Mr. Rajeeb Lamsal

Dr. Bidya R. Subedi

Mr. Rajendra Shrestha

 

Executive Board 2017-2019

Executive Officers

Dr. Chooda Mani Khanal (President)

Dr. Hari Adhikari (Vice President)

Dr. Pragati Ghimire Aryal (General Secretary)

Ms. Manju Malla (Treasurer)

Mr. Nabin R Timilsina (Information Secretary)


Member at Large

Dr. Beni Dangi (Tallahassee)

Mr. Sagun Joshi (Tampa)

Dr. Nagendra Dhakal (Orlando)

Ms. Sharmila Pant (Port Saint Lucie)

Dr. Ghana Shyam Pokharel (Fort Myres)

Dr. Rajendra Paudel (Miami)


Nepal Study Forum and Community Forum Coordinator

Dr. Netra Khanal


Advisory Committee

Mr. Pramod Sharma

Dr. Shailendra Shukla 

Dr. Jay P. Sah 

Dr. Hem Chataut 

Mr. Ram Sharan Thapa 


Amendments/ Nominations and
Election Committee (ANEC)

Mr. Rajeeb Lamsal

Dr. Bidya R. Subedi

Mr. Rajendra Shrestha